ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ανακοινώνει τη συνεργασία του με το SheffieldHallamUniversity και προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων στην εφαρμογή προγραμμάτων Θεραπευτικής Άσκησης στο πλαίσιο ανάπτυξης κέντρων Θεραπευτικής Άσκησης στη χώρα.

Το πρόγραμμα υποτροφιών υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο Yorkshire Cancer Research και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Sheffield Hallam University. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Πανεπιστήμιο «Sheffield Hallam University», το οποίο βρίσκεται στο Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπότροφοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρωτόκολλα άσκησης σε κλινικό πληθυσμό και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα σχετικά με το ρόλο της άσκησης στην πρόληψη και στη διαχείριση χρόνιων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και στην προώθηση της υγείας και της ευεξίας του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, οι υπότροφοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Yorkshire Cancer Research «Active Together», ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για ασθενείς με καρκίνο.

1. Η υποτροφία αφορά:

 • Ιατρούς (Φυσιάτρους-Ορθοπαιδικούς-Γενικούς Ιατρούς) που θέλουν να αναπτυχθούν στην θεραπευτική άσκηση
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Αθλητικούς Ψυχολόγους

Ακαδημαϊκού επιπέδου:

 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Διδακτορικοί φοιτητές
 • Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου

2. Προϋποθέσεις:

 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Δύο Συστατικές επιστολές στα Αγγλικά.
 • Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών.

3. Διάρκεια:

Η παραμονή στην περιοχή του Sheffield ορίζεται σε 3 μήνες.

4. Κάλυψη εξόδων:

Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και περιλαμβάνει προκαθορισμένο ημερήσιο ποσό για έξοδα διαβίωσης.

5. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη φόρμα. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιστημονική επιτροπή με εκπροσώπους και των δύο πανεπιστημίων, κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και προσωπικής συνέντευξης.

*Επισημαίνεται ότι μέρος της διαδικασίας των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

6. Αξιολόγηση μετεκπαίδευσης:

Οι υπότροφοι συμπληρώνουν ημερολόγιο εκπαίδευσης και log book για κάθε δραστηριότητά τους και αξιολογούνται ανά μήνα για την πρόοδό τους από τους υπεύθυνούς τους (Sheffield Hallam University). Εφόσον συντρέχουν λόγοι γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και επί μη συμμόρφωσης η υποτροφία μπορεί να διακοπεί.

Την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών υλοποιεί η Αναγέννηση και Πρόοδος, η οποία λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 10/07/2024

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις: info[at]sportsexcellence[dot]gr