Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1) Κλινική Ανατομία και Κινησιολογία της Άθλησης 
Οστά, μύες, αγγεία, νεύρα και κινησιολογία όλων των αρθρώσεων και μυών του ανθρώπινου σώματος.Αναλυτική περιγραφή ανατομίας άνω, κάτω άκρου, λεκάνης, αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.Περιγραφή μυϊκών ινών, τενόντων, δομών των αρθρώσεων, συνδέσμων, δερμoτόμιων.Συσχέτιση των παραλλαγών, αλλά και συσχέτιση της μυϊκής λειτουργίας με την πιθανότητα μυϊκών κακώσεων, αλλά και του πλάνου πρόληψης, αλλά και αντιμετώπισής των. Ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την ανατομική περιοχή από την λήψη ιστορικού και με την κλινική εξέταση.Επίσης θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την ανατομική περιοχή και να ερμηνεύσει την απεικόνιση που θα απαιτηθεί για επιπλέον διερεύνηση.

2) Μεθοδολογία της Έρευνας 
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα: Ο επιστημονικός τρόπος παραγωγής γνώσης, Στόχοι και σημασία της Εκπαιδευτικής Έρευνας.Ποσοτική και Ποιοτική προσέγγιση: Ιστορική αναδρομή, Διαφορές των δύο προσεγγίσεων, Τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας.Ερευνητικός Σχεδιασμός: Καθορισμός ερευνητικού προβλήματος, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο, Προσδιορισμός σκοπού, Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων.Κλίμακες μέτρησης και μεταβλητές, Εργαλεία και Δοκιμασίες, Αξιοπιστία και Εγκυρότητα.Πιθανοθεωρητικά και μη Πιθανοθεωρητικά Δειγματοληπτικά σχέδια.Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Παρατηρήσεις. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των μεθόδων.Ανάλυση Δεδομένων Ποσοτικής Έρευνας: Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, Οργάνωση αρχείου δεδομένων, Λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης.Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής: Κατανομές συχνότητας και γραφικές απεικονίσεις, Μέτρα Κεντρικής τάσης και Διασποράς, Μορφές κατανομών και η Κανονική κατανομή, Μετασχηματισμοί μεταβλητών.Στοιχεία Επαγωγικής Στατιστικής: Εκτιμητική σημείου και Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Βασικές έννοιες του Ελέγχου Υποθέσεων (μηδενική και εναλλακτική υπόθεση, επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου, τύποι σφαλμάτων), Συνήθεις έλεγχοι υποθέσεων (σύγκριση δύο ή περισσότερων μέσων, συνάφεια δύο κατηγορικών μεταβλητών, συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών).Ανάλυση Δεδομένων στην Ποιοτική Έρευνα: Οργάνωση των δεδομένων, Κωδικοποίηση, Λογισμικά επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων. Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης. Θέματα Δεοντολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα .Στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων . Ερμηνεία, παρουσίαση και συγγραφή αποτελεσμάτων βιο-ιατρικών ερευνών .Ανάλυση και κατανόηση επιβίωσης.Κατανόηση Μετα-ανάλυσης .Χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιατρική έρευνα.Ανάλυση διαχρονικών δεδομένων με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις.Χειρισμός ελλειπουσών τιμών σε βιοϊατρικά δεδομένα.Ανάλυση δεδομένων ανταγωνιστικών κινδύνων.

3) Φυσιολογία & Βιοχημεία της Άσκησης 
Εφαρμογές φυσιολογίας της άσκησης, βασικός εφαρμοσμένος κυτταρικός μεταβολισμός και βιοχημικές οδοί για την παραγωγή ενέργειας.Αερόβια, αναερόβια και φωσφωκρεατίνη οδό για την παραγωγή ενέργειας.Ενεργειακά συστήματα κατά την άσκηση. Απελευθέρωση ενέργειας από διάφορες πηγές όπως λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεϊνες.Χρήση ενεργειακών υποστρωμάτων κατά την άσκηση μικρής, μεσαίας και μακράς διάρκειας.Κινητική Οξυγόνου, Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, Χρέος οξυγόνου.Μετρήσεις/κόστος ενέργειας στην άσκηση.Βασικός μεταβολικός ρυθμός.Θερμιδομετρία/καθημερινή κατανάλωση ενέργειας.Καρδιοαγγειακές αλλαγές και προσαρμογές στην άσκηση.Πίεση αίματος/Καρδιακός παλμός/Επίδραση της άσκησης.Αναπνευστικές αλλαγές και προσαρμογές στην άσκηση. Νευρομυϊκές προσαρμογές στην άσκησηΚινητικές μονάδες.Δομή και λειτουργία μυικής ίνας. Τύποι μυικών ινών.Εκτίμηση μεταβολισμού σε ηρεμία και άσκηση, εκτίμηση νευρομυικής δραστηριότητας.Ορμόνες και ενδοκρινολογικό σύστημα στην άσκηση.Αρχές προπόνησης.Αερόβια.Αναερόβια.Προσαρμογές στην προπόνηση.Τύποι προπονήσεων.Συντήρηση προπόνησης και λειτουργική και υπερπροπόνηση.Αρχές προπόνησης δύναμης και σωματικής φυσικής κατάστασης.Αναβολικές και καταβολικές διεργασίες.Αντίστασησύγκεντρη και έκκεντρη προπόνηση.Άσκηση σε παιδιά και έγκυες.Άσκηση σε ευπαθείς ομάδες (καρδιοπαθείς, ΧΑΠ…).Φυσιολογικές αλλαγές με την άσκηση στους μύς, στα οστά, στο αναπνευστικό, καρδιοαγγειακό και στο νευρικό σύστημα.Παρακολούθηση προπονητικού φορτίου.Έντονη προπόνηση και αποφυγή υπερπροπόνησης.Εκτίμηση φυσικής κατάστασης.Definition / Ορισμός.Διάφορα στοιχεία φυσικής κατάστασης.Εκτίμηση υψηλής απόδοσης.Τέστ για αερόβια, αναερόβια ικανότητα, δύναμης, ισχύος, ταχυδύναμης, ευκαμψίας και σύστασης σώματος.
Περιβάλλον και άσκηση:Θερμορύθμιση κατά την άσκηση, λειτουργία υποθαλάμου, υπόφυσης και ορμονών.Άσκηση σε υψόμετρο.Άσκηση σε υψηλή θερμοκρασία.Άσκηση σε χαμηλή θερμοκρασία.Άσκηση κάτω από το νερό.Άσκηση χωρίς βαρύτητα.Αρχές προπόνησης και προσαρμογές σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.Εργογενή βοηθήματα.Γενετική και άσκηση.Διατροφή και Άσκηση.Macronutrients and energy Μακροθρεπτικά στοιχεία και ενέργεια.Υδατάνθρακες, Λίπη, Πρωτείνες.Συνιστώμενες καθημερινές ενεργειακές ανάγκες.Ενεργειακές και θρεπτικές ανάγκες.Μικροστοιχεία.Βιταμίνες.Συμπληρώματα βιταμινών.Μέταλλα και απόδοση στην άσκηση.Ενυδάτωση και άσκηση.Νερό στο σώμα.Αναπλήρωση υγρών κατά την άσκηση.Ενυδάτωση και απόδοση στην άσκηση.Ενεργειακά υποστρώματα κατά την άσκηση.Αρχές χρήσης γλυκόζης, λιπους και πρωτείνης.Επίδραση της δίαιτας στην ενέργεια.Δίαιτα και άσκηση σε ακραίες συνθήκες.Σύσταση σώματος.Δείκτης μάζας σώματος.Μέθοδοι εκτίμησης μάζας σώματος.Πιθανότητες διαταραχών της υγείας σε διαφορετικούς τύπους σώματος.Δίαιτα και Υγεία.Επίδραση στης δίαιτας στην άσκηση σε καρδιοπαθείς.Επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.Παχυσαρκία, άσκηση και έλεγχος βάρους.Αρχές για ενεργειακή ισορροπία.Εξατομικευμένη Άσκηση σε Παχύσαρκους.Διάφορα είδη δίαιτας.Άσκηση και απώλεια βάρους.Ειδική διατροφή για άσκηση πριν τον αγώνα.Υδατάνθρακες πριν, κατά και μετά την άσκηση.Διατροφή σε παιδιά για προπόνηση και αγώνες.Δίαιτα και αγώνες αντοχής.Λιπαιδιμική Δίαιτα και άσκηση.Υπερπρωτεινική δίαιτα και άσκηση.Συμπληρώματα Διατροφής.Αλκοόλ και άσκηση.Διαταραχές της όρεξης και επίδραση στην υγεία νεαρών κοριτσιών, τριάδα αθλήτριας.Μαθησιακά Αποτελέσματα:Υπολογισμός της ενέργειας που απαιτείται σε κάθε μορφή άσκησης. Εκτίμηση της κατανάλωσης οξυγόνου που απαιτείται.Αξιολόγηση της αναπνευστικής ικανότητας κατά την άσκηση. Αξιολόγηση μέτρηση δύναμης, ισχύος, ταχυδύναμης ισοκινητικά, ισομετρικά και πλειομετρικά.Αξιολόγηση υγείας και φυσικής δραστηριότητας σε υγιή και ευπαθή άτομα. Υπολογισμός θερμιδικών αναγκών.Ανάλυση και συμβουλευτική για δίαιτες αθλητών και μη.Υπολογισμός ενέργειας που απαιτείται για κάθε άσκηση, σχεδιασμός εξατομικευμένης διατροφής για διάφορες μορφές άσκησης.Συμβουλευτική για συμπληρώματα διατροφής.Υπολογισμός μάζας σώματος.Συμβουλευτική για την δίαιτα ανάλογα με την ένταση και τον τύπο της άσκησης καθώς και για την χρήση συμπληρωμάτων διατροφής.

4) Άσκηση  Υγεία & Ποιότητα Ζωής

Φυσιολογία άσκησης και υγείας.Βασικά στοιχεία επιδημιολογίας.Επιδημιολογία σχετιζόμενων νόσων π.χ. Καρδιαγγειακά , ΣΔ, αγγειακά εγκεφαλικά. Θεωρητική βάση προαγωγής υγείας.Στρατηγικές προώθησης της υγείας στις κοινότητες δρώντας με και για τις κοινωνίες.Ενδείξεις συσχέτισης της άσκησης με την ποιότητα της υγείας.Επίδραση της άσκησης στον καρκίνο, στα καρδιαγγειακά, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, μυοσκελετική υγεία και μεταβολικό σύνδρομο.Άσκηση ως μέσο θεραπείας σε χρόνιες παθήσεις.Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης.Πολιτική για ορθή εφαρμογή της άσκησης για προαγωγή της υγείας.Σχεδιασμός πολιτικής.Εφαρμογή πολιτικής.Υπηρεσίες που υποστηρίζουν την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας.Δημόσιο Σύστημα Υγείας.Τοπική αυτοδιοίκηση.Δημόσιος και ιδιωτικός φορέας.Συνεργασίες για προώθηση φυσικής δραστηριότητας.Σχεδιασμός υλοποίηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας.Ποιότητα υπηρεσιών φυσικής δραστηριότητας και τρόπος αξιολόγησής των.Εκτίμηση φυσικής δραστηριότητας, φυσικής κατάστασης και υγείας σε άτομα και πληθυσμούς.Κοινωνικές και εθνικές ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή της άσκησης.Ενημέρωση για σημερινά προγράμματα προώθησης άσκησης στην κοινωνία.Δημόσια Πολιτική και Προαγωγή της υγείας. Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, ασθένεια (ψυχολογικοί, βιολογικοί, κοινωνικοί, εθνικοί και οικονομικοί παράγοντες).Κατανόηση της επίδρασης του τρόπου ζωής στην υγεία και στην ανάγκη υιοθέτησης νέου τρόπου ζωής.Κατανόηση των προγραμμάτων αξιολόγησης πληθυσμού.Κατανόηση θετικών και αρνητικών στοιχείων σε προγράμματα προαγωγής υγείας π.χ. εμβολιασμοί.Κατανόηση της συσχέτισης ανάμεσα στην ατομική υγεία με την υγεία της κοινότητας.Κατανόηση των αρνητικών συνεπειών στην κοινότητα από συνήθειες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, το αλκοόλ.Κατανόηση της στρατηγικής της παγκόσμιας κινητοποίησης για την προαγωγή της υγείας σε διάφορα θέματα που επιδρούν στις κοινότητες.Καταγραφή των κυριότερων αιτίων νοσηρότητας και θνητότητας σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα καθώς και των παρεμβάσεων που απαιτούνται.Καταγραφή της επίδρασης από διάφορες επιβλαβείς εξαρτήσεις και της συνέπειας που έχουν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και πως η άσκηση συμβάλει στην απεξάρτηση.Μαθησιακά Αποτελέσματα:Η ικανότητα να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ελέγχου υγείας.Η ικανότητα να παρέχει πρακτικές οδηγίες στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η ικανότητα να αξιολογεί προγράμματα άσκησης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.Σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων υγείας για διάφορους πληθυσμούς.Η ικανότητα να προωθεί αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά την ποιότητα ζωής.Εντοπίζει τη συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικής, φυσικής και κοινωνικής ευεξίας και αναπτύσσει ανάλογα προγράμματα.Συμβουλεύει ασθενείς για τα οφέλη της άσκησης αλλά και για τους κινδύνους της καθιστικής ζωής.Εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των ασθενών και σχεδιάζει προγράμματα συναφή με τα ενδιαφέροντα ώστε να τους προσελκύσει σε νέο τρόπο ζωής. Συνεργάζεται με διάφορους φορείς για την προώθηση της άσκησης.Αναπτύσσει στρατηγικές πρόληψης της ασθένειας μέσω προγραμμάτων άσκησης.Αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεργασία με διάφορους φορείς για την προώθηση της άσκησης.Κατανόηση της ανάγκης για σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης σε πρόσφυγες και μετανάστες.Επιδεικνύει ετοιμότητα για τις ιδιαιτερότητες σε ειδικούς πληθυσμούς και σχεδιάζει ανάλογα τα προγράμματα προαγωγής της υγείας μέσα από την άσκηση.

5) Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική 
Βασικές Έννοιες, Κατανομές Συχνότητας, Κεντρική Θέση, Διασπορά, Κανονική Κατανομή, Δειγματική Κατανομή, Εκτίμηση, Υπόθεση, Απλή Γραμμική Συσχέτιση & Παλινδρόμηση, Παραμετρική Σύγκριση 2 Δειγμάτων(Έλεγχος t), Αναλύσεις χ² & Μη Παραμετρικές Συσχετίσεις, Μη ΠαραμετρικέςΣυγκρίσεις (Έλεγχοι MannWhitney, Wilcoxon, KruskalWallis, Friedman),Απλή Ανάλυση Διασποράς (ΑΝΟVA), Εισαγωγή στο Σχεδιασμό & στην Ανάλυση Πειραμάτων,Αναλυτικές Συγκρίσεις, ΜετάANOVA Συγκρίσεις,Πολλαπλή ANOVA & ANOVA, Πολλαπλή Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην Πολυμεταβλητή ΑνάλυσηΠρογράμματα Ανάλυσης: SPSS, ExcelΑξιολόγηση: Ακήσεις, Εργασίες, Εξετάσεις.Κατανόηση και κριτική επεξεργασία κλινικών και ερευνητικών εργασιών.Κριτική επεξεργασία της επιστημονικής ένδειξης σε ανασκοπήσεις και μετααναλύσεις.Να παρουσιάσει ερευνητικά δεδομένα σε γραπτές μελέτες ή σε ανακοινώσεις σε συνέδρια .Να σχεδιάσει και υλοποιήσει κλινική μελέτη. Να ενσωματώσει τα ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πράξη.Να επιβλέψει ένα ερευνητικό θέμα.Να σχεδιάσει μία κλινική μελέτη.Να συμμετέχει σε συναντήσεις όπου παρουσιάζονται κριτικές αναφορές ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με τα αποτελέσματα ασθενών.Να συγκρίνει τις υπηρεσίες υγείας.
Να γνωρίζει την πρόσβαση και χρήση των δεδομένων της υγείας στον χώρο που εργάζεται.

6)Αθλητικές Κακώσεις  Άνω και Κάτω Άκρα 
7)Αθλητικές Κακώσεις  Κεφάλι, Λαιμός, Σπονδυλική Στήλη 

Μηχανισμός κάκωσης, περιγραφή της επίδρασης της άσκησης στο μυοσκελετικό και στη χρόνια καταπόνηση. Κακώσεις κεφαλήςΔιάσειση.Κακώσεις προσώπου, ρινός, οφθαλμών.Κακώσεις ωμικής ζώνης, βραχιονίου, αντιβραχίου, άκρας χείρας και δαχτύλων.Κακώσεις Λεκάνης, ισχίου, περινέου, όσχεου, μηριαίου, γόνατος, κνήμης, ποδοκνημικής, άκρου ποδός.Κακώσεις αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.Διαχείριση της αθλητικής κάκωσης, μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης.Ο φοιτητής θα είναι ικανός να διαγνώσει την κάκωση από τον μηχανισμό της κάκωσης, από το ιστορικό και από την κλινική εξέταση. Θα είναι ικανός να εντοπίσει την αιτία της κάκωσης, να αναπτύξει μεθόδους πρόληψης και αποκατάστασης. Επίσης θα είναι ικανός να αναπτύξει προγράμματα πρόληψης κακώσεων ειδικά για το κάθε άθλημα και εξατομικευμένα για τον κάθε ασκούμενο.

8) Αθλητικές Κακώσεις και Μέθοδοι Πρόληψης 
9) Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων
 
Γενική μυοσκελετική παθολογία σε αθλητές:
Κακοήθεια. Λοίμωξη. Φλεγμονώδη Αρθρίτιδα. Νόσημα Συνδετικού Ιστού. Νευροπάθεια, Μυοπάθεια. Εκφυλιστική Νόσο. Συγγενείς και επίκτητες Σπονδυλικές Παραμορφώσεις. Μεταβολικά και Ενδοκρινολογικά νοσήματα. Άσκηση και Αποκατάσταση. Ανοιχτή και Κλειστή Αλυσίδα ασκήσεων. Θεραπευτικά μέσα. Ηλεκτροθεραπεία. Κρυοθεραπεία  Θερμοθεραπεία. Μέσα με άσκηση, κυκλοεργόμετρο, ελλειπτικό, σκάλες, ελαστικοί ιμάντες. Συνεχής παθητική άσκηση. Διατάσεις. Ιδιοδεκτική αισθητικότητα και λειτουργική άρθρωση.  Λειτουργική προπόνηση στην πρόληψη ρήξης προσθίου χιαστού. Προδιαθεσικοί παράγοντες κάκωσης γόνατος. Κατανόηση των αναγκών ατόμων με ειδικές παθήσεις, εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμοί, τυφλοί, κωφοί. Κατανόηση των ειδικών ιατρικών συσκευών που φέρουν, όπως καθετήρες κύστης, προθέσεις. Κατανόηση των προβλημάτων αθλητών σε αναπηρικά αμαξίδια, με ειδικές προθέσεις. Κατανόηση των τύπων των αναπηρικών αμαξιδίων όπως και των προθέσεων για το κάθε άθλημα. Αρχές αποκατάστασης σπονδυλικής βλάβης ανάλογα με το επίπεδο κάκωσης για τις ειδικές κατηγορίες που ταξινομούνται οι αθλητές ανάλογα με την κάκωση (Special Olympics, Paralympics). Κατανόηση της φυσικής εξέλιξης μιας νόσου και σχεδιάζει την κατάλληλη αποκατάσταση μέσα από την άσκηση. Σχεδιάζει τη συνεργασία των υπηρεσιών αποκατάστασης για την παροχή συνεχούς φροντίδας στους αθλητές. Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης σε παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους και της αποκατάστασης που απαιτείται μετά από κάκωση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:Λήψη ΙστορικούΚλινική εξέταση και έγκαιρη εντόπιση παθολογίας.Έγκαιρη αναγνώριση κάποιας παθολογίας και παραπομπή για διερεύνηση πριν την έναρξη άσκησης Διαλογή πριν την άσκηση.Σημασία προθέρμανσης – αποθεραπείας στην πρόληψη της κάκωσης.Σημασία της ακεραιότητας του υλικού που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση.Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης πριν την συγκεκριμένη άσκηση για όλες τις ηλικίες.Ενημέρωση για την επιφάνεια και για τα παπούτσια που απαιτούνται για το κάθε άθλημα.Αρχές αντιμετώπισης κακώσεων μαλακών μορίων, μυϊκών ινών, συνδέσμων, διαστρεμμάτων, αιματωμάτων, καταγμάτων, εξαρθρημάτων, επιφυσιακών βλαβών σε παιδιά.Αρχές παθοφυσιολογίας της κάκωσης μαλακών μορίων και τις κοινές θεραπείες με φάρμακα.Αρχές εκτίμησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης κάκωσης υπέρχρησης.Αρχές συντηρητικής αποκατάστασης αθλητικής κάκωσης.Αρχές πολυπαραγοντικής αποκατάστασης σε σύνδεσμο, τένοντα, μυ, οστούν και άρθρωσης.Αρχές διατήρησης καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης όσο διαρκεί η αποκατάσταση.Αρχές χειροπρακτικής και κινητοποίησης αρθρώσεων στην αντιμετώπιση των κακώσεων μαλακών μορίων.Χρήση ναρθήκων, ορθωτικών, ειδικών ταινιών.Χρήση ενδομυικών και ενδαρθρικών ενέσεων στην αποκατάσταση των κακώσεων .Αποκατάσταση οξείας κάκωσης σε μαλακά μόρια, οστούν.Ικανότητα να σχεδιάσει πρόγραμμα πρόληψης κακώσεων μετά από πλήρη αξιολόγηση του αθλητή.Ικανότητα να εφαρμόσει τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων καθώς και έγχυση φαρμάκων στην περιοχή της κάκωσηςΙκανότητα να διαγνώσει το είδος της κάκωσης και να συνεργαστεί με διάφορες ειδικότητες για την αντιμετώπισή της.Ικανότητα να διαχειριστεί την αποκατάσταση ειδικών αθλητών, από τον τύπο νάρθηκα, πρόθεσης ή αναπηρικού αμαξιδίου που θα χρειαστεί ο αθλητής.Ικανότητα να εκτιμήσει τις κακώσεις σε αθλητές με ειδικές ανάγκες.Αναγνώριση και αντιμετώπιση των αυτόνομων αντανακλαστικών.Συντονίζει όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην ολιστική αντιμετώπιση του αθλητή με τις ειδικές ανάγκες.Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης σε νεαρά κορίτσια καθώς και σε γυναίκες.

10) Εμβιομηχανική της Άθλησης 
Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική:Θεμελιώδεις έννοιες, ΔιανύσματαΒασική ορολογία, Δυνάμεις, ροπές, γραμμικήγωνιακή κίνηση, κινηματικήκινητική. Ο ρόλος της Εμβιομηχανικής στον Αθλητισμό (απόδοση, ασφάλεια).Αθλητισμός και φορτίσεις. Εμβιομηχανικές ιδιότητες των Βιοϋλικών, προσαρμογές με την άσκηση ή αχρησία: Εμβιομηχανική των Κολλαγόνων ιστών, Μηχανικές ιδιότητες Tενόντων, Συνδέσμων.Εμβιομηχανική των αρθρώσεων.Μηχανικές ιδιότητες αρθρικού χόνδρου, οστών.Εμβιομηχανική του σκελετικού μυών. Τύποι μυϊκής συστολής. Κύκλος επιμήκυνσηςβράχυνσης. Ανάλυση μυϊκής απόδοσης: Μέθοδοι δυναμομετρίας, Ισοκινητική δυναμομετρία.Κινηματική ανάλυση: Βασικές έννοιες διαδικασίαεφαρμογές. Κινηματική και κινητική ανάλυση: Λειτουργία δυναμοδαπέδου, Συνδυασμένη ανάλυση κίνησης, δυνάμεωνφόρτισης.Ηλεκτρομυογραφία: Βασικές έννοιεςεπεξεργασία σήματος, Ανάλυση αποτελεσμάτωνσημεία προσοχής, Εφαρμογές.Ιδιοδεκτικότητα και ισορροπία: Ανάλυση ανθρώπινης ισορροπίας (Εργαστηριακές μέθοδοι, δοκιμασίες πεδίου). Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές αρχές της Εμβιομηχανικής.Αναγνωρίζουν τις μηχανικές ιδιαιτερότητες των τύπων μυϊκής συστολής, των τύπων άσκησης και των φορτίσεων που τους συνοδεύουν.Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της δομής και λειτουργίας των βιοϋλικών, καθώς και τις προσαρμογές που υφίστανται αυτά λόγω άσκησης, αχρησίας, υπέρχρησης.Προσδιορίζουν και να ερμηνεύουν τις φορτίσεις των μυοσκελετικών δομών κατά την εκτέλεση καθημερινών και αθλητικών δραστηριοτήτων.Γνωρίζουν τη θεωρητική βάση, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των σύγχρονων μέσων εμβιομηχανικής ανάλυσης και να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να αναλύουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία.Γνωρίζουν την εμβιομηχανική βάση, τη χρησιμότητα, τα όρια και τους περιορισμούς δοκιμασιών πεδίου για τη μέτρηση της μυϊκής και νευρομυϊκής απόδοσης.

 

11)Σχεδιασμός, Εποπτεία και Κατάθεση Μεταπτυχιακής Πρότασης

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση του φοιτητή στην προετοιμασία και παρουσίαση με αυτόνομο τρόπο, στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, του θέματος της επιστημονικής διατριβής. Μέσω της ατομικής και στενής συνεργασίας του Επιβλέποντα Καθηγητή και του μεταπτυχιακού φοιτητή αναπτύσσονται οι ικανότητες προσέγγισης επεξεργασίας και οργάνωσης του υλικού της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας γίνεται η επιλογή του θέματος, η αναλυτική διερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και η οργάνωση της γνώσης που σχετίζεται με την Μεταπτυχιακή Διατριβή.

12) Ειδικότητα - Πρακτική ΜΕΡΟΣ Ι
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών σε θέματα ειδικότητας, τα οποία σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση πεδία της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η πρακτική αυτή υλοποιείται σε προγράμματα και δράσεις του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν.Σουκάκος του ΠΓΝ ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Ο φορέας πρακτικής εξάσκησης καταθέτει έκθεση πεπραγμένων και βεβαίωση παρακολούθησης των προβλεπομένων ωρών.

13) Ιατρική Οργάνωση και Διαχείριση Ομάδων-Συλλόγων-Ομοσπονδιών 
Απόκτηση γνώσεων σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των αθλητών κατά τη διάρκεια των προπονητικών κύκλων. Προγραμματισμός και οργάνωση προαγωνιστικού ελέγχου. Ενημέρωση σε θέματα υγείας. Πρακτική αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων. Διατήρηση ιατρικού φακέλου. Διαχείριση κινδύνων και επειγόντων χαρακτηριστικών. Αναπτυξιακά προβλήματα, υπερπροπόνηση, φαρμακοδιέγερση.

14) Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Παραμέτρων Φυσικής Κατάστασης 
Απόκτηση γνώσεων σε ειδικούς τομείς που επηρεάζουν την εξέλιξη και τη βελτίωση της απόδοσης στα ατομικά αγωνίσματα. 
Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις σε διδακτικές ενότητες και πρακτική εφαρμογή ανθρωπομετρίας και μετρήσεων ειδικών φυσικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την απόδοση αθλητών μαχητικών και δυναμικών αθλημάτων.

15) Χειρουργική αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων 
Μαθήματα χειρουργικής αντιμετώπισης αθλητικών κακώσεων του Πρόσθιου-Οπίσθιου Χιαστού, Έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου, Ρήξης επιχειλίου χόνδρου ισχίου, Ρήξης συνδέσμων ποδοκνημικής, Ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου αγκώνος, Ρήξης στροφικού πετάλου ώμου, Εξαρθρήματος του ώμου και Καταγμάτων – Εξαρθρημάτωνόλων των οστών.

16) Ιατρική αξιολόγηση Παρακολούθηση Αθλητών Υψηλών επιδόσεων 
Ειδικά θέματα που σχετίζονται με την επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη των αθλητών, στις τιμές βιοχημικών και ενδοκρινολογικών παραμέτρων, στην αποκατάσταση αθλητών από υπερπροπόνηση και τραυματισμούς. Καρδιολογικός έλεγχος. Καταγραφή και αξιολόγηση σε συνεργασία με τον προπονητή, Φυσικοθεραπευτή και ιατρό της ομάδας. Διατροφικά συμπληρώματα και φαρμακοδιέγερση.

17) Ειδικά θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 
Η κατανόηση των εννοιών και θεωριών που διέπουν την ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού. H μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τόσο των ασκούμενων όσο και των αθλητών. Αναλύονται τόσο οι ψυχολογικές έννοιες που συντελούν στον έλεγχο της αθλητικής συμπεριφοράς και στη μεγιστοποίηση της αθλητικής προσπάθειας και απόδοσης όσο και η επίδραση της σωματικής άσκησης σε διάφορους παράγοντες της ψυχικής υγείας, στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά των ασκούμενων όλων των ηλικιών.

18) Ειδικά θέματα Αθλητικής Διατροφής 
Το μάθημα Ειδικά Θέματα Αθλητικής Διατροφής του ΠΜΣ «Άθληση και Υγεία» προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εν τω βάθει κατανόηση των διατροφικών και μεταβολικών αναγκών της άσκησης, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους όσον αφορά στην υγεία και στην αθλητική απόδοση.Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί πλέον ένα βασικό και αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχίας ενός αθλητή και στα πλαίσια της επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και υποστήριξής τους σε εξειδικευμένα θέματα διατροφής.

19) Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις φυσιολογικές και μεταβολικές αποκρίσεις, καθώς και τις προσαρμογές του οργανισμού σε ένα εύρος ατομικών και ομαδικών αθλημάτων και δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η βελτίωση της απόδοσης, προλαμβάνεται η κόπωση και προάγεται η υγεία και ευρωστία.

20) Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική 
Το μάθημα της εφαρμοσμένης εμβιομηχανικής περιλαμβάνει την θεωρητική ανάλυση και την πρακτική εκπαίδευση σε διάφορες λειτουργικές δοκιμασίες αξιολόγησης φυσικών ικανοτήτων, όπως η αλτικότητα, η ταχύτητα, η ευλυγισία και η ισορροπία. Επίσης, αναλύεται η εμβιομηχανική βασικών ασκήσεων του κορμού και των άκρων, καθώς και παραλλαγών τους και γίνεται πρακτική εκπαίδευση για την ορθή εκτέλεση από πλευράς φορτίσεων και αποδοτικότητας.

21) Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 
Βασικές πρώτες βοήθειες για αρχάριους και προχωρημένους. Σοκ, αναφυλαξία, αντιμετώπιση αεραγωγού, ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλή μεταφορά του.Αρχές αντιμετώπισης του αναίσθητου αθλητή. Γνώση των αρχών του πολυτραυματία. Γνώση των αρχών αντιμετώπισης της κάκωσης σπονδυλικής στήλης, κεφαλής, θώρακα, οφθαλμού, οδόντων και γεννητικών οργάνων. Ικανότητα εκτίμησης του ατυχήματος. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Χρήση απινιδωτή αυτόματα και χειροκίνητα. Τεχνικές πρώτης βοήθειας.

22) Σεμινάριο Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας 
H κυτταρική και μοριακή βάση της άσκησης, δηλ. περιγραφή μοριακών μηχανισμών ενδοκυττάριας σηματοδότησης και γονιδιακής έκφρασης που οδηγούν σε ασκησιογενείς προσαρμογές, με έμφαση στο σκελετικό μυ.

23) Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία
Να εμβαθύνει ο φοιτητής σε θεωρητικά και ερευνητικά ζητήματα που αφορούν στις αναπτυξιακές και κινητικές διαταραχές, στις αναπηρίες, στην άσκηση και στην προαγωγή της υγείας.

24) Ειδικά θέματα υγρού στίβου 
Στο μάθημα παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα πρόσφατα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας για την κολύμβηση και τα αθλήματα του υγρού στίβου. Γίνεται ειδική αναφορά σε φυσιολογικές και εμβιομηχανικές παραμέτρους καθοριστικές για τη μεγιστοποίηση τη απόδοσης. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι προσαρμογές που προκαλεί η άσκηση στο νερό στη βελτίωση της υγείας.

25) Ειδικά θέματα κλασικού αθλητισμού 
Παρουσιάζονται οι παραδοσιακές και οι νεότερες αντιλήψεις σ’ ό,τι αφορά τη θεωρητική βάση της αθλητικής προπόνησης στον κλασικό αθλητισμό και σε εξειδικευμένους τομείς όπως: η δομή και η λειτουργία του νευρομυϊκού συστήματος, οι ενεργειακές απαιτήσεις και οι προσαρμογές ως αποτέλεσμα της προπόνησης με αντιστάσεις, η καρδιαγγειακή προπόνηση και οι ασκησιογενείς καρδιαγγειακές προσαρμογές σε αθλητές κλασικού αθλητισμού. Επίσης, αναπτύσσεται η σημασία της διατροφής για τη μεγιστοποίηση της επίδοσης σε αθλητές κλασικού αθλητισμού, καθώς και οι σύγχρονες αντιλήψεις στην ανίχνευση και επιλογή αθλητικών ταλέντων, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της βιολογικής βάσης της αθλητικής απόδοσης.

26) Ειδικά θέματα αθλημάτων επαφής 
Απόκτηση γνώσεων σε πεδία που επηρεάζουν την βελτίωση της απόδοσης στα ατομικά αγωνίσματα μαχητικών και δυναμικών αθλημάτων. Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση των ενεργειακών μηχανισμών και μυοδυναμικών ικανοτήτων αθλητών μαχητικών και δυναμικών αθλημάτων. Κοινά χαρακτηριστικά προπόνησης μαχητικών και δυναμικών αθλημάτων. Βελτίωση της απόδοσης με διατροφή και συμπληρώματα. Μακροχρόνιος προπονητικός σχεδιασμός. Κοινωνική ένταξη και ψυχολογικά οφέλη από τη συμμετοχή.
 
27) Ειδικά θέματα αθλοπαιδιών 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης μέσα από εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την Προπονητική των Αθλοπαιδιών και αφορούν κυρίως τη φυσιολογία τους, την παιδαγωγική και διδακτική έκφανση καθώς και την ψυχο-κινητική προσέγγιση.


28) Αρχές Μεγιστοποίησης Αθλητικής Απόδοσης 
Βασικές αρχές της προπόνησης. Ανάλυση βασικών παραμέτρων της Φυσικής Κατάστασης. Παράγωγα χαρακτηριστικά. Διδασκαλία μεθόδων προπόνησης. Η σημασία της τεχνικής στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Περιοδικότητα και μακροχρόνιος προπονητικός σχεδιασμός. Ανίχνευση ταλέντων.

29) Ειδικότητα - Πρακτική ΜΕΡΟΣ II 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών σε θέματα ειδικότητας, τα οποία σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση πεδία της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η πρακτική αυτή υλοποιείται σε προγράμματα και δράσεις του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν.Σουκάκος του ΠΓΝ ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Ο φορέας πρακτικής εξάσκησης καταθέτει έκθεση πεπραγμένων και βεβαίωση παρακολούθησης των προβλεπομένων ωρών.