Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΕΚΠΑ και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Κάθε Μάϊο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής, του Ιδρύματος και του Π.Μ.Σ. προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής αναθέτει στη Σ.Ε. τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό

- Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό

- Δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις σε ποσοστό

- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό

- Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ποσοστό

- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα συνεκτιμάται ο βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 70% και ο αριθμός των επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ποσοστό 30%. Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, εάν υπάρχουν, να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.