ΠΜΣ "Άθληση και Υγεία"

Οδηγός Σπουδών
2020-2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ

Ιατρική Σχολή Αθηνών ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Άθληση και Υγεία»  είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης .

Στο Π.Μ.Σ. «Άθληση & Υγεία» γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν.3685/2008) συναφών, με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού, ειδικοτήτων.

ΙΟΥΝΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
06 ΤΡΙΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ